top of page


SAMOVYŠETRENIE PRSNÍKOVRakovina prsnej žľazy (prsníka) je najčastejším nádorovým ochorením u žien. Na Slovensku na ňu ochorie ročne už takmer 2000 žien. K tomu, aby sa ochorenie zistilo čo najskôr – keď je najväčšia nádej na jeho vyliečenie – môže prispieť každá žena samovyšetrovaním prsníkov. Po 20. roku života by si mala každá žena pravidelne raz mesačne sama vyšetriť prsníky. Samovyšetrovanie prsníkov spočíva v prezeraní a prehmatávaní.
 

Kedy sa poradiť s lekárom?

Ak pri pravidelnom samovyšetrovaní prsníkov či kedykoľvek inokedy zbadáte niektorý zvarovných príznakov, ihneď sa poraďte so svojím lekárom.

Zapamätajte si, že na začiatku samovyšetrovania sa iba zoznamujete so svojimi prsníkmi a mnohé hrčky, ktoré vyhmatáte, sú celkom normálne. Ak sa však obávate, že ste našli niečo nenormálne, vždy sa poraďte so svojim lekárom.

Skríning
 

 • Samovyšetrenie je len jednou z možností preventívnych vyšetrení. Väčšinu rizikových faktorov rakoviny prsníka nemôžete sama ovplyvniť. Vyliečenie je však pravdepodobnejšie, ak sa ochorenie zistí čo najskôr.

 • Najspoľahlivejšou vyšetrovacou metódou je stále mamografia- röntgenové vyšetrenie prsníkov, ktoré umožňuje odhaliť mnohé prípady ochorenia vo včasnom štádiu. Mamografia by sa mala opakovať každé tri roky. Raz za mesiac ju treba doplniť samovyšetrovaním.


  Zvýšené riziko hrozí ženám 
   
 • ktorých príbuzná - matka, babička, sestra... - mala, či má rakovinu prsníka  ktoré nerodili

 • s prvým tehotenstvom po 30. roku života

 • ktoré už raz na karcinóm prsníka ochoreli

 • ktoré trpia nadváhou

 • ktoré nadmerne požívajú alkoholické nápoje 

 • ktoré fajčia

 • so zvýšeným negatívnym stresom

  Okrem preventívnych prehliadok môžeme aj my sami niečo urobiť pre náš organizmus. Čo teda robiť? Rozumne sa stravovať, nefajčiť a značne obmedziť pitie alkoholu. Nezabudnime aj na fyzickú aktivitu.

Samovysetrenie prsnikov
Samovysetrenie prsnikov 2

Ako ho vykonať? ​
 

 • Vyzlečte sa do pása, postavte sa pred zrkadlo prsník môže byť trochu väčší ako druhý. Všímajte si, či je farba kože, bradaviek a dvorcov oboch prsníkov rovnaká, či koža nie je v niektorej časti prsníka vrásčitá, vydutá alebo vtiahnutá, či na bradavke alebo jej v dvorci nie sú prítomné zmeny podobné ekzému, a či sa niektorá bradavka nevťahuje do prsníka (obr. č. 1).

 • Ruky pomaly zdvihnite nad hlavu. Sledujú prsníky tento pohyb? Sú obe bradavky v rovnakej výške? (obr. č. 2).

 • Ľahnite si na lôžko. Na vyšetrovanej strane si dajte pod chrbát vankúšik. Ruku na vyšetrovanej strane si položte pod hlavu. Druhou rukou si krúživým pohybom jemne prehmatávajte celý prsník bruškami prstov. Pravou rukou prehmatávajte ľavý prsník, ľavou rukou pravý. Môžete postupovať špirálovite od vonkajších okrajov prsníka do stredu. Alebo lúčovito od bradavky k vonkajším okrajom prsníka. Nakoniec prehmatajte aj oblasť medzi prsníkom a podpazušnou jamkou. Pri prehmatávaní si všímajte najmä hrčky. Väčšinou bývajú naplnené tekutinou, alebo pozostávajú z väziva a žľazového tkaniva. Sú nezhubné. (obr. č. 3).

 • Posediačky alebo postojačky: Položte jednu ruku pod prsník a mierne ho nadvihnite. Druhou rukou prehmatajte celý prsník a skúste, či sa dá z bradavky niečo vytlačiť. Rovnakú pozornosť venujte aj podpazušnej jamke. Končekmi prstov hmatajte vpodpazuší. Pritroche cviku dokážete nahmatať jednu alebo viac malých, mäkkých a pohyblivých lymfatických uzlín. Obéznejšie ženy si uzliny obvykle nedokážu vyhmatať, lebo

 • ich majú ukryté v podpazušnom tuku. Všímajte si zmeny lymfatických uzlín, najmä ich veľkosť a tuhosť. Ak ste zistili akúkoľvek zmenu, nepodceňujte ju a vyhľadajte lekára. (obr. č. 4).

Samovysetrenie prsnikov 3
Samovysetrenie prsnikov 4
bottom of page