top of page
LEVOSERT - profil pacientky
levosert.jpg

LEVOSERT -  vnútromaternicové teliesko s obsahom levonorgestrel - dlhodobá reverzibilná antikoncepcia zrelých žien. Účinná bez ohľadu na BMI (Index telesnej hmotnosti)

  • Potrebuje antikoncepciu na dlhšie obdobie

  • Nechce žiť v obave, že môže neplánovane otehotnieť

  • Chce antikoncepciu, na ktorej pravidelné užívanie nemusí myslieť

  • Má silnú alebo dlhotrvajúcu menštruáciu

  • Chce zmierniť bolestivú menštruáciu

  • Zo zdravotných dôvodov nemôže užívať estrogény alebo hľadá antikoncepciu bez estrogénov

  • Uvedomuje si že aj po 40-ke môže neplánovane otehotnieť

  • Žiada si účinnú, bezpečnú a bezstarostnú antikoncepčnú metódu, ktorá jej aj môže zmierniť silné menštruačné krvácanie

  • Účinnosť 5 rokov -  Pearlov Index 0,20. 

  • Účinnosť Levosertu bola overená v doposiaľ najväčšej klinickej štúdii s intrauterinným systemom vykonanej exkulzívne v USA (N=1751) ACCESS IUS (A Comprehensive Efficacy and Safty Study of an IUS). V súčasnosti sú dostupné údaje po 5 rokoch od zavedenia Levosertu a štúdia naďalej pokračuje.

bottom of page