top of page

Cytológia je dôležitou súčasťou preventívnej gynekologickej prehliadky a umožňuje odhaliť už začínajúce zmeny v bunkách krčka maternice. Vyšetrenie sa niekedy označuje aj ako PAP test. Táto diagnostická metóda je časovo nenáročná a takmer bezbolestná. Lekár pri nej špeciálnou drobnou štetôčkou odoberá ster z povrchu aj z vnútornej časti krčka maternice. Získané bunky rozotrie na mikroskopické sklíčko. Takto vytvorený preparát sa následne fixuje, zafarbí a vyhodnotí v mikroskope. Ďalší postup závisí od zisteného nálezu. V prípade podozrenia na predrakovinové alebo rakovinové zmeny sa pacientke vykonajú ďalšie špeciálne vyšetrenia. Okrem štandardného cytologického vyšetrenia sa v poslednej dobe využíva aj modernejšie a presnejšie cytologické vyšetrenie - tzv. Liquid Based Cytology (LBC). Ide o diagnostickú metódu, ktorá má rovnaký princíp ako klasická onkologická cytológia, no odobraté bunky sa uchovávajú špeciálnom roztoku v nádobke, teda nenatierajú sa na sklíčko. Spracovanie materiálu umožňuje v prípade podozrivého nálezu z toho istého preparátu vykonať dodatočne ešte niektoré doplňujúce vyšetrenia. LBC vyšetrenie však poisťovne nepreplácajú a žena si zaň musí doplatiť. Cena za LBC vyšetrenie je 20€.

ASCUS (Atypical squamous cells of undetermined significance) znamená atypické skvamózne bunky neznámeho pôvodu. Diagnóza ASCUS znamená, že abnormality, ktoré sa pozorovali v bunkách krčka maternice sú mierne a ich pôvod nie je známy. Nález ASC-US znamená, že výsledok steru je úplne ľahko abnormálny a riziko prítomnosti závažných prenádorových zmien je veľmi malé. Každopádne sa musí urobiť kontrola - najčastejšie kontrolný cytologický ster (za cca 3-6 mesiacov).  Vhodné zvažovať podrobnejšie vyšetrenie krčka maternice LBC , HPV testovanie, biopsia atď ..).

AGC-NOS (Atypical glandular cells not otherwise specified) -  potrebné je skontrolovať ster po 3-6 mesiacoch pozorného vyčkávania tzv. watchful waiting. Vhodné je preliečenie prípadnej cervicitídy (zápalu krčka maternice), pretože neliečený zápal sa tiež môže podieľať na vzniku prekanceróz. 

 

ASC-H (Atypical squamous cells – cannot exclude HSIL) – ide o nález zmien na bunkách, ktoré ešte nespĺňajú kritériá na stanovenie predrakovinového stavu, ale zmeny sú závažnejšie ako pri náleze ASCUS. 

 

L-SIL (Low grade squamous intraepithelial lesion) alebo skvamózna intraepitelová lézia nízkeho stupňa znamená, že sa jedná o konkrétnejšie, ale stále mierne abnormálne bunky krčka maternice. Riziko prítomnosti závažných prenádorových zmien je veľmi malé. Ak sa tento cytologický nález v ďalšom kontrolnom steru opakuje, je potreba overiť odberom biopsie. Každopádne sa musí urobiť kontrola - najčastejšie kontrolný cytologický ster (za cca 6 mesiacov).

H-SIL (High grade squamous intraepithelial lesion) alebo skvamózna intraepitelová lézia vysokého stupňa znamená, že ide o ťažko abnormálne bunky krčka maternice, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že sa z nich vyvinie rakovina krčka maternice.  

bottom of page