top of page

TROMBOtest

Chcete zodpovedne pristupovať k rodičovstvu alebo máte iný zdravotný problém, ktorý je možné riešiť hormonálnou antikoncepciou alebo hormonálnou substitučnou liečbou? V takom prípade vám odporúčame dať sa otestovať súborom vyšetrení definujúcich riziko vzniku krvnej zrazeniny – tzv. trombofilný stav.

ČO JE TO TROMBOFÍLIA?

Trombofília, čiže náchylnosť ku vzniku krvnej zrazeniny, je podmienená vrodenými a získanými faktormi. Jednou z dnes už známych možných príčin je aj hormonálna antikoncepcia alebo hormonálna substitučná liečba, ktorá môže spôsobiť zvýšenie zrážanlivosti krvi u niektorých žien a to najmä so zvyšujúcim sa podielom estrogénu v tabletke. Toto riziko sa zvyšuje najmä v spojitosti s obezitou a s nadmerným príjmom nikotínu u silných fajčiarok.

Rizikové skupiny sú predovšetkým:

 • silné fajčiarky vo veku nad 35 rokov, ktoré vyfajčia denne 15 a viac cigariet,

 • ženy s vysokým krvným tlakom, ktoré majú cukrovku,

 • pacientky s poruchami metabolizmu tukov,

 • ženy s vážnymi kŕčovými žilami a cievnymi ochoreniami,

 • pacientky, ktoré musia dlhodobo ležať, napríklad po operácii.

​​

RIZIKOVÉ SKUPINY

Nepatríte ani do jednej z týchto rizikových skupín? Napriek tomu buďte opatrná, najmä, ak podobné zdravotné problémy trápili Vašu matku aalebo sestru. Pri problémoch s krvným obehom treba veľmi starostlivo zvážiť riziká spojené s užívaním hormonálnej antikoncepcie či substitučnej hormonálnej liečby.

DÁ SA TROMBÓZA SPOZNAŤ?

 

Nástup trombózy má nejasné príznaky, často nie je jednoduché rozpoznať zhoršený stav. K prejavom patria bolesti v oblasti nôh, opuchy a zvýraznenie žíl, končatiny sú bolestivé aj na dotyk. Príznakom môže byť aj náhle nevysvetliteľné zhoršenie dýchania, často spojené s panikou, opuch ruky s bolestivosťou a zblednutím ako aj bolesť brucha. Trombóza môže vzniknúť aj na ktoromkoľvek atypickom mieste.

CENA A ROZSAH BALÍKA TROMBOtest

Balík obsahuje vybrané genetické testy v kom- binácii so základnými hemokoagulačnými testami. Získate tak väčšiu istotu, že plánovaná hormonálna antikoncepcia či substitučná liečba bude pre vás z hľadiska rizika trombózy bezpečná. Okrem týchto parametrov nájdete v balíku TROMBOtest aj základné pečeňové parametre (AST, ALP, GMT), ktoré, ak by boli zvýšené, tak by plánovaná hormonálna antikoncepcia obsahujúca estrogény mohla významne zhoršiť a narušiť metabolizmus pečene.

 • Faktor V (F5: 1691G>A − Leiden)

 • Faktor II (Protrombín) (F2: 20210G>A)

 • Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 677C>T)

 • Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 1298A>C)

 • Krvný obraz s diferenciálom

 • PT-ratio

 • APTT-ratio

 • Fibrinogén

 • D-dimér

 • ALP

 • ALT

 • GMT

Kto vyšetrenie hradí?

Vyšetrenie hradí v hotovosti pacientka, nie je uhrádzané zdravotnou poisťovňou.

Kompletný balík 12 laboratórnych vyšetrení stojí 99 eur. 

Vyšetrenie zabezpečujeme v spolupraci s laboratóriom ALPHA MEDICAL

bottom of page