top of page
gynekologicka ambulancia

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV

Preventívne vyšetrenia

Ku gynekológovi by mali chodiť ženy od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva raz ročne (podľa zákona 577/2004*). Táto základná preventívna prehliadka je zameraná na včasnú diagnostiku onkologického ochorenia a obsahuje základné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov ultrasonografické vyšetrenie malej panvy intravaginálne alebo transrektálne ultrasonografické vyšetrenie oboch prsníkov vrátane regionálnych lymfatických uzlín raz za 2 roky

Nárok na preventívne mamografické vyšetrenie majú ženy od 40. roku veku raz za dva roky. Rovnako tak ženy bez ohľadu na vek v prípade pozitívnej rodinnej diagnózy raz za rok alebo v prípade patologického nálezu individuálne podľa potreby.

Preventívne cytologické vyšetrenie sa vykonáva u žien vo veku od 23 do 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie v ročnom inervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3 – ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne.

Tumor marker Ca 125 : u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu raz za 6 mesiacov od veku 30 rokov u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária raz za rok vo veku od 35 rokov

Tehotná žena má nárok na jednu bezplatnú prehliadku raz za mesiac a jedno preventívne vyšetrenie šesť týždňov po pôrode. Gynekológ vykoná základné fyzikálne vyšetrenie (výška, hmotnosť, krvný tlak), celkové fyzikálne vyšetrenie, vyšetrenie brucha a panvy (stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu a primeranosť), vyšetrenie krčka maternice a od 6. týždňa vyšetrenie oziev plodu.

Citáty

Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ  

Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo.

Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus. 

Keď sme zdraví, ľahko sa nám radí chorým..

Valetudo maximus donum

Zdravie je nejväčším darom

bottom of page