© 2016 SaluD, s.r.o.

Proudly created with Wix.com

Follow us for more updates

Napíšte nám :

  • Wix Facebook page

Ordinačné hodiny

Po - Pia: 7:00 - 14:00

KYSELINA LISTOVÁ

Pozitívny vplyv kyseliny listovej na intrauterinne sa vyvíjajúci plod sa dostaví len v prípade, ak ju matka začne užívať už pred počatím! Autori veľkých intervenčných štúdii dokázali, že perikoncepčným podávaním kyseliny listovej ženám už mesiac pred počatím a počas prvých troch mesiacov tehotenstva sa znížil výskyt defektov neurálnej rúry (až o 72 %), štrukturálnych chýb srdca (o 25 – 50 %) a tiež iných vrodených chýb (napr. rázštepy pery a podnebia, defekty končatín, vrodené defekty močového traktu a i.)  

Zvýšenú dodávku kyseliny listovej v perikoncepčnom období je možné docieliť rôznymi cestami:

1) zvýšením príjmu potravín bohatých na kyselinu listovú (pečeň, sója, šošovica, špenát, fazuľa, brokolica, šalát a iné prírodné zdroje, ktorých biologická využiteľnosť je však nižšia,

2) suplementáciou v tabletkovej forme (tablety kyseliny listovej alebo multivitamínové prípravky) 

3) fortifikovanými potravinami.

Odborné spoločnosti, ako napr. Národné centrum pre vrodené defekty a vývojové chyby v Spojených štátoch amerických, Americká spoločnosť pôrodníkov a gynekológov, Kanadská spoločnosť klinických genetikov, Spoločnosť pôrodníkov a gynekológov Kanady odporúčajú všetkým ženám vo fertilnom veku pridávať kyselinu listovú v dávke 400 μg/deň k vyváženej, na kyselinu listovú bohatej strave bez ohľadu na to, či plánujú tehotenstvo alebo nie. V prípade plánovaného tehotenstva k strave bohatej na kyselinu listovú sa odporúča začať prijímať suplementy s obsahom kyseliny listovej aspoň 3 mesiace pred otehotnením v dávke 400 μg/deň a pokračovať počas celého tehotenstva a obdobia po pôrode (4 – 6 týždňov a počas laktácie).

Pre prevenciu rekurencie vrodených vývojových chýb, ktoré môžu súvisieť s kyselinou listovou (anencefalia, myelomeningocele, meningocele, rázštep pery a podnebia, štrukturálne chyby srdca, defekty končatín, defekty močového traktu, hydrocefalus) sa odporúčajú 10-násobne vyššie dávky, t. j. 4 – 5 mg/deň tri mesiace pred otehotnením až do konca prvého trimestra, po tomto období je už dostatočná dávka 400 μg/deň až do 10 – 12 týždňa po pôrode. Rovnako vysoké dávky sa odporúčajú aj ženám s epilepsiou, s diabetes mellitus závislým na inzulíne resp. s obezitou s hodnotou BMI > 35 kg/m2, ktoré majú vyššie riziko narodenia dieťaťa s VVCH