top of page

Vyšetrenia :

.

TEHOTNOSŤ
 • Diagnostika tehotnosti a starostlivosť o tehotné žen

 • Vyhľadávanie rizikových tehotností

 • Opakované potraty (spolupráca s ambulanciu reprodučnej imunológie)

 • Ultrazvukové vyšetrenie plodu (klasický 2D ultrazvuk, na želanie pacientky 3D/4D ultrazvuk priamo v našej ambulancii)

 • Zabezpečenie špecializovaných vyšetrení (špeciálne ultrazvukové vyšetrenie, odber plodovej vody a pod.) 

 • Príprava a vyšetrenie pred interrupciou

 • Príprava a vyšetrenie pred sterilizáciou

 • Vyšetrenie a liečba neplodnosti (sterility)

 • Príprava a odosielanie pacientky na mimotelové oplodnenie do centra pre liečbu neplodnosti 

 • Genetický screening (vrátane TRISOMY testu)

GYNEKOLÓGIA
 • Skríning rakoviny krčka maternice 

 • Diagnostika a liečba výtokov, zápalov, bolestí panvového dna

 • Diagnostika a liečba nepravidelností menštruačného cyklu, krvácania 

 • Ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou aj abdominálnou (brušnou) sondou

 • Preventívne prehliadky žien (vrátané odberu onkocytologického steru, na želanie pacientky aj liquid based cytology), u rizikových pacientiek odber onkomarkeru Ca 125

 • Liečba endometriózy

 • Antikoncepcia - ordinácia všetkých druhov antikoncepcie a následné sledovanie pacientky, usmernenie antikoncepcie (antikoncepčné tabletky – kombinovaná perorálna antikoncepcia, krúžok, antikoncepčné náplaste, vnútromaternicové teliesko)

 • Zabezpečenie röntgenového a ultrazvukového vyšetrenia prsníkov

 • Diagnostika a liečba klimakterických a postklimakterických ťažkostí 

 • Manažment hormonálnej substitučnej liečby

 • Manažment kúpeľnej liečby

bottom of page