top of page

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O TESTE NIFTY PRO

Test NIFTY PRO® je vysoko presný neinvazívny prenatálny test (NIPT), ktorý zisťuje aneuploidie chromozómov, vrátane trizomií 21, 18 a 13, už v 10. týždni gravidity. Test dokáže signifikantne silnejšie indikovať riziko ako tradičné skríningové metódy. Kombináciou miery záchytnosti (DR) vyššou ako 99%* a mierou falošnej pozitivity iba 0,1 %* pre trizómie 21, 18 a 13 zabezpečí test NIFTY PRO® signifikantné zníženie počtu žien, ktoré by inak podstúpili zbytočné invazívne diagnostické vyšetrenia.

Test NIFTY PRO® (neinvazívny test fetálnych trizómií) bol prvým neinvazívnym prenatálnym testom, ktorý vstúpil do klinickej praxe v roku 2010. Ku koncu roka 2017 bolo na celom svete spracovaných viac ako 3,3 milióny testov NIFTY.

Test NIFTY PRO® ponúka tieto vyšetrenia: 

Trisomie

 • Trizómia 21 (Downov syndróm)

 • Trizómia 18 (Edwardsov syndróm)

 • Trizómia 13 (Patauov syndróm)

 • Trizómia 22

 • Trizómia 9

 • Trizómia 16

Aneuploidie pohlavných chromozómov

 • Syndróm XXY (Klinefelterov syndróm)

 • Monozómia X (Turnerov syndróm)

 • Syndróm XXX (Triple-X)

 • Karyotyp XYY

84 delečných a duplikačných syndrómov vrátane :

 • 5p (Cri-du-Chat syndróm)

 • 1p36

 • 2q33.1

 • Praderov-Williho/Angelmanov syndróm (15q11.2)

 • Jacobsenov syndróm (11q23)

 • Di George syndróm (22q11.2 a 10p14-p13)

 • 16p12

 • Van der Woudeov syndróm (1q32.2)

   

 • Určenie pohlaviaMuž/Žena

Jediný druh NIPT na trhu, ktorý ponúka vyšetrenie 84 delečných/duplikačných syndrómov a aneuploidií pohlavných chromozómov bez ďalších nákladov. Preukázaná nízka miera potreby opakovaného odberu krvi, iba 2,8 %; údaj založený na viac ako 600 000 testoch.

Vlastná metóda sekvenovania a prístrojov na sekvenovanie, odlišné od väčšiny ďalších poskytovateľov NIPT, čo nám umožňuje úplnú kontrolu kvality sekvenovania.

Najväčšia kapacita a pokrytie dáva testu NIFTY PRO® bezkonkurenčnú cenovú výhodu v porovnaní s ostatnými poskytovateľmi NIPT.

Najviac validovaná metóda NPT na trhu pre trizómiu 21, s publikovanou štúdiou zahŕňajúcou viac ako 147 000 žien a viac ako 3,3 milióna testov NIFTY PRO® uskutočnenými doteraz na celom svete.

Prvá spoločnosť, ktorá ponúka neinvazívne prenatálne testovanie v klinickej praxi na celom svete.

bottom of page