top of page
oGTT sa používa na skríning diabetu u asymptomatických osôb a taktiež na skríning gestačného diabetu mellitu (GDM) u tehotných.

 

Gestačný diabetes melitus sa podľa WHO považuje za poruchu metabolizmu glukózy rôzneho stupňa, ktorá sa objavuje v tehotnosti a vo väčšine prípadov spontánne odznieva v priebehu šestonedelia. (WHO, 2013). Skríning u všetkých tehotných sa vykonáva v období od 24. do 28. TG pomocou štandardného oGTT. U tehotných s prítomnými rizikovými faktormi sa test vykonáva skôr, už pri prvej návšteve prenatálnej poradne

.

PRÍPRAVA PACIENTA

Test sa robí nalačno (nejesť aspoň 8 hodín), vyšetrovaný smie piť čistú vodu. Tri dni pred testom má mať bežné stra- vovacie návyky, deň pred testom je potrebné vylúčiť zvýšenú fyzickú námahu. Lieky s antiinzulínovým efektom (kortikoidy, tyroxín, betamimetiká, progesterón) užije pacient v daný deň až po skončení testu. Počas celého testu musí vyšetrovaný zachovávať fyzický pokoj.

 
VYKONANIE TESTU

 

Na vyšetrovanie oGTT sa odporúča venózny odber, kritériá na hodnotenie testu sa vzťahujú na venóznu plazmu!Vyšetrovanému sa vyšetrí glykémia nalačno v krvi odobratejzo žily, následne vypije 75 g glukózy rozpustenej v 250 ml vody počas 3 – 5 minút.

Glykémia po záťaži sa štandardne odoberá po 2. hodine od podania glukózy. U gravidných sa odporúča trojbodová krivka – odber po 1. a po 2. hodine od podania glukózy. Venózna krv sa odoberá do skúmavky s antiglykolytickým činidlom NaF (na požiadanie dodáme – skúmavka Sarstedt alebo Vacutainer), glukóza musí byť stanovená najneskôr do 24 hodín od odberu. V prípade odberu do štandardnej biochemickej skúmavky s gélom je potrebná centrifugácia do 30 minút od odberu.

Test sa nevykonáva pri akútnom ochorení (viróza, hypereméza tehotných a pod.) a pri glykémii nalačno ≥ 7,0 mmol/l.

V tabuľke 1 je uvedené hodnotenie oGTT testu v závislosti od typu odberu (venózna plazma/kapilárna plazma). Pri hodnotení oGTT u gravidných sa aspoň jedna zvýšená hodnota glykémie hodnotí ako GDM.

bottom of page