top of page

Zmluvné zdravotné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Partizánska 2315
Trenčín

911 01

0850 003 003

Dovera zdravotná poisťovňa

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5 
949 01 Nitra

UNION zdravotna poisťovňa

Union zdravot. poisťovňa:0850 003 333

 

Číslo zo zahraničia:+421 2 2081 1811

Please reload

bottom of page