top of page

Ureaplazma parvum

Toto ochorenie sa prenáša pohlavným stykom a počas tehotenstva z matky na plod. U väčšiny nakazených sa nevyskytnú žiadne ťažkosti, ak však dôjde ku komplikáciám, sú spojené so zápalom močovej trubice, zápaly nadsemenníkov či prostaty u mužov a so zápalmi močovej trubice a cervixu (krčka maternice) u žien. U tehotných pacientok sa môžu v súvislosti s touto infekciou vyskytnúť zdravotné komplikácie pre dieťa. Najmä pre predčasne narodené deti znamená nákaza týmto patogénom výrazné riziko.

Prenos

Prenáša sa predovšetkým pohlavným stykom, ale k nákaze môže dôjsť aj počas orálneho sexu. U tehotných pacientok hrozí prenos infektov z matky na dieťa.

Príznaky a priebeh

U väčšiny nakazených ľudí sa nevyskytujú žiadne ťažkosti, ale za určitých okolností môže dôjsť k rozvoju tzv. Ureaplazmatickej infekcie, ktorej príznaky sa mierne líšia u oboch pohlaví.


Muži


Ureaplasma parvum je menej častým patogénom ako U. urealyticum. Infekcia týmto patogénom postihuje najmä mužské pohlavie. Nemá výrazne odlišné klinické prejavy, v porovnaní s príbuznou U. urealyticum, preto sa ich klinické príznaky prekrývajú. Medzi najčastejšie komplikácie u mužov patrí teda nešpecifický zápal močovej trubice, ďalej zápal semenníka, nadsemenníka či prostaty. Podľa niektorých štúdií májú baktérie vplyv aj na stavbu a pohyblivosť spermií, a môže tak spôsobiť až neplodnosť. Subjektívne sa objavujú bolesti pri močení alebo nepríjemné pocity v okolí močovej trubice.


Ženy


U žien sa Ureaplasma parvum prejavuje iba zriedkavo. Infekcia je rovnako ako u mužského pohlavia dávaná do súvislosti spolu s U. urealyticum a jej priebeh je charakterizovaný vaginálnym dyskomfortom, ktorý je sprevádzaný belavým výtokom a ľahkým zápachom. Môže sa objaviť aj pálenie počas močenia. K väčším komplikáciám sa radí zápal vajíčkovodov a sliznice maternice, ďalej tiež zápal plodových obalov u tehotných alebo PID (zápalové ochorenie orgánov malej panvy).


Kvôli prenosu baktérie z matky na plod počas gravidity hrozia spontánne potraty, predčasné pôrody či pôrody detí s nízkou váhou. U novorodencov sa môže vyskytnúť pneumónia (zápal pľúc) alebo infekcia centrálneho nervového systému, prípadne môže infekcia vygradovať do život ohrozujúcej septikémie.


Ureaplazma parvum

Diagnostika

Diagnóza je preukázaná podľa pozitívneho kultivačného vyšetrenia za pomoci špeciálnych odberových setov pre stery z močovej trubice. Rozlíšenie od druhu Ureplasma urealyticum je možné len na základe polymerázovej reťazovej reakcie. Ureaplasma sa tiež detekuje sérologicky z krvi.

Liečba

K liečbe pomocou antibiotík nemožno použiť penicilín a cefalosporíny z dôvodu absencie bunkovej steny. Medzi účinné antibiotiká patrí doxycyklín či azitromycín. Alternatívu predstavuje erytromycín, fluorochinolóny a klindamycín.

bottom of page