top of page

Mycoplazmy

Mycoplasma hominis je pohlavne prenosná baktérie spôsobujúce infekcie ženského pohlavného ústrojenstva a novorodeneckej infekcie. Muži môžu byť prenášačmi tejto baktérie, ale k rozvoju infekcie u nich nedochádza.

Mycoplasma hominis je súčasťou normálnej vaginálnej flóry u 20-50% zdravých žien.

Prenos

Prenáša sa nechráneným pohlavným stykom vrátane styku orálneho a ďalej počas tehotenstva alebo pôrodu z matky na dieťa.

Príznaky a priebeh

Infekcia Mycoplasma hominis spôsobuje infekcia ženského pohlavného ústrojenstva, a to predovšetkým endometritídy (zápal sliznice maternice), salpingitída (zápal vajíčkovodov) a zápal malej panvy čiže PID (pelvic inflammatory disease). Tieto zápaly môžu prechádzať do chronicity a viesť k neplodnosti. Pacientky s touto infekciou môžu pociťovať bolesť v podbrušku a bolesť pri pohlavnom styku.

Mycoplasma hominis je tiež jednou z baktérií, ktorú nachádzame u žien s bakteriálnou vaginózou. Pravdepodobne nie je priamym pôvodcom choroby, ale má na jej rozvoji podiel.


V priebehu tehotenstva môže dôjsť k infekcii plodovej vody (chorioamnionitídy), ktorá ohrozuje plod rozvojom sepsy a vznikom novorodeneckých infekcií u detí nakazených matiek - pneumónia (zápal pľúc) alebo meningitídy (zápal mozgových blán).


Pacienti s poruchou imunity sú ohrození infekciami ďalších orgánov, napr. Kĺbov, srdca alebo pľúc.

Mycoplazmy

Diagnostika

K diagnostike infekcií Mycoplasma hominis používame vzorku moču, stery z krčka maternice alebo z vagíny. Vzorky sa ďalej môžu kultivovať a hodnotiť mikroskopom. V dnešnej dobe sa však k detekciu Mycoplasma hominis viac používa metóda PCR (polymerázová reťazová reakcia). Sérologická diagnostika je možná, ale príliš sa nepoužíva.

Liečba

K liečbe tejto infekcie používame antibiotiká, ktoré nasadzujeme minimálne na 7 dní. Najvhodnejšie sú tetracyklínové antibiotiká, v prípade vzniku rezistencie volíme klindamycín alebo fluorochinolóny.

bottom of page