top of page
Výkon
Cena
3D tlač z 3D sono
120 €
3D/4D sonografické vyšetrenie
40 €
Antikoncepcia
12 €
Cytologia samoplatca
12 €
Farebna foto z 3D USG
10
Foto záznam z USG vyšetrenia na žiadosť pacientky (Z02.8)
20 €
Konzultácia, pohovor, rady – bez zdravotnej indikácie (Z02.9)
5 €
Konzultácie bez zdravotnej indikácie (Z02.9)
10
Lekárska správa na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie (Z02.7)
10 €
Materiál na cyto liqiud - based a poradenstvo v danej oblasti (Z02.8)
25 €
Odber krvi – samoplatca
3 €
Odstránenie vnútromaternicového telieska na žiadosť pacientky (Z02.8)
10 €
Očkovanie nad rámec poistenia na žiadosť pacientky (Z02.8)
3 €
Podanie injekcie
3 €
Popis USG nálezu pre rodinného príslušníka so súhlasom pacientky (Z02.8)
10 €
Poplatok za zavedenie vnútromaternicového telieska + IUD (Z02.8)
120 €
Posun menses na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie (Z02.8)
10 €
SMS notifikácia
5 €
USG s popisom pre potreby pacientky bez zdravotnej indikácie (Z02.9)
10 €
Vyšetrenia pred umelým prerušením ťarchavosti a vypísanie žiadosti (Z02.8)
40
Vyšetrenie HPV infekcii nad rámec zdravotného poistenia (Z02.8)
10 €
Vyšetrenie nepríslušnej pacientky, ak nejde o neodkladnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť (Z02.8)
25 €
Vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť (Z02.8)
50 €
Vyšetrenie pred užívaním antikoncepcie
15 €
bottom of page