top of page
Výkon
Cena
Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu (Z02.7)
10 €
Opakované vystavenie výmenného lístku - pre stratu alebo receptu (Z02.8)
3 €
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta – pri ceste do zahraničia a podobne (Z02.8)
10 €
Potvrdenie preskripcie pri ceste do zahraničia (Z02.8)
10 €
Vypísanie žiadosti na sterilizáciu (Z02.8)
10 €
Vypísanie žiadosti na umelého prerušenia ťarchavosti (Z02.8)
40 €
Vystavenie tlačiva (Z02.9)
5 €
Výpis z dokumentácie na žiadosť pacientky na počkanie (Z02.8)
10 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na komerč. účely s gyn. záverom (Z02.7)
30 €
bottom of page