top of page

Претензійний

Як, куди і коли подавати заяву на отримання батьківського статусу та яку форму подавати. 

Що?

 • заява на відпустку по вагітності та пологах  є формою Агентства соціального страхування, що 

  1. Лікар медичного закладу (не у вільному доступі) зазвичай виявляє вагітну застраховану особу на початку восьмого-шостого тижня до передбачуваної дати пологів. 

  2. застрахованій особі, крім матері, яка народила дитину, відповідне відділення Агентства соціального страхування надає його 

 • За допомогою цієї форми застрахована особа заявляє про право на відпустку по вагітності та пологах, а перед направленням її до Агентства соціального страхування зобов’язана вказати дані в декларації (чи стверджує вона вигоду від збігу страховки та спосіб переказу), підпишіть його та, у разі наявності працівника, подайте його роботодавцю 

 • у випадку, якщо застрахована особа бажає отримати допомогу по вагітності та пологах за кількома страховками на хворобу, заява на страхування по вагітності та пологах має бути оформлена окремо для кожного з них.

    

куди?  -  в місцевому компетентному  гілки  Соціальне страхування

Коли?  - кращий  негайно  після видачі заяви ( див. Обмеження )

Як?

 • обов’язковий застрахований на хворобу ФОП, застрахований на хворобу за власним бажанням та фізична особа подають заяву протягом періоду захисту до головного відділення Агентства соціального страхування, яке здійснює/останнє здійснює страхування на хворобу

 • працівник подає заяву про відпустку по вагітності та пологах до подання заяви  роботодавцю , який за запитом видасть та підпише довідку роботодавця

Умови позову

Умови, яким повинна відповідати застрахована, щоб мати право на відпустку по вагітності та пологах. Період охорони.

Співробітник

 • виникнення причини для надання відпустки по вагітності та пологах, тобто вагітності або догляду за новонародженою дитиною, у разі догляду за усиновленою дитиною іншої застрахованої особи

 • причина страхування материнства (зазвичай день початку шостого тижня, не раніше восьмого тижня до передбачуваної дати пологів, визначеної лікарем, або день пологів, якщо пологи відбулися раніше, і день пологів). взяття дитини під опіку іншого застрахованого) має виникнути протягом періоду медичного страхування в  охоронний період

 • не менше 270 днів страхування на хворобу за останні два роки перед пологами 

  1. враховується попередній період будь-якого завершеного страхування на хворобу 

  2. враховуються також період переривання обов'язкового медичного страхування працівника у зв'язку з виходом у відпустку по догляду за дитиною та період переривання обов'язкового медичного страхування самозайнятої особи у зв'язку з правом на батьківську допомогу. 

 • Відсутність доходу за виконану роботу, що вважається базою оцінки, виплаченої за період отримання відпустки по вагітності та пологах (вирішує, за який період виплачується дохід, а не в який період і чи є це доходом за виконану роботу)

 • не контролюється, чи сплачував роботодавець страхові внески на хворобу

Обов'язкове страхування на хворобу ФОП

 • виникнення причини для надання відпустки по вагітності та пологах, тобто вагітності або догляду за новонародженою дитиною, у разі догляду за усиновленою дитиною іншої застрахованої особи

 • причина страхування материнства (зазвичай день початку шостого тижня, не раніше восьмого тижня до передбачуваної дати пологів, визначеної лікарем, або день пологів, якщо пологи відбулися раніше, і день пологів). взяття дитини під опіку іншого застрахованого) має виникнути протягом періоду медичного страхування в  охоронний період

 • не менше 270 днів страхування на хворобу за останні два роки перед пологами

  1. враховується попередній період будь-якого завершеного страхування на хворобу 

  2. враховуються також період переривання обов'язкового медичного страхування працівника у зв'язку з виходом у відпустку по догляду за дитиною та період переривання обов'язкового медичного страхування самозайнятої особи у зв'язку з правом на батьківську допомогу. 

 • сплата страхових внесків на хворобу в правильному розмірі з моменту виникнення страхування на хворобу до кінця календарного місяця, що передує календарному місяцю, в якому встановлено причину пологів, щонайбільше за останні п'ять років, що передують календарному місяцю, в якому причина пологів встановлена, як правило, в період до кінця календарного місяця, в якому виникла причина надання відпустки по вагітності та пологах (виняток, якщо причина надання відпустки по вагітності та пологах виникає у календарному місяці, в якому вперше виникло страхування або протягом періоду захисту); при оцінці умови сплати страхових внесків на хворобу сума заборгованості зі страхування на хворобу приймається в сумі менше 5 євро; сплату премії, призначеної Агентством соціального страхування, умова сплати премії вважається виконаною для цілей права на допомогу

 • не відстежується, чи одержує ФОП дохід під час перебування у декретній відпустці

Добровільно застрахований на хворобу

 • виникнення причини для надання відпустки по вагітності та пологах, тобто вагітності або догляду за новонародженою дитиною, у разі догляду за усиновленою дитиною іншої застрахованої особи

 • причина страхування материнства (зазвичай день початку шостого тижня, не раніше восьмого тижня до передбачуваної дати пологів, визначеної лікарем, або день пологів, якщо пологи відбулися раніше, і день пологів). взяття дитини під опіку іншого застрахованого) має виникнути протягом періоду медичного страхування в  охоронний період

 • не менше 270 днів страхування на хворобу за останні два роки перед пологами

  1. враховується попередній період будь-якого завершеного страхування на хворобу 

  2. враховуються також період переривання обов'язкового медичного страхування працівника у зв'язку з виходом у відпустку по догляду за дитиною та період переривання обов'язкового медичного страхування самозайнятої особи у зв'язку з правом на батьківську допомогу. 

 • сплата страхових внесків на хворобу в правильному розмірі з моменту виникнення страхування на хворобу до кінця календарного місяця, що передує календарному місяцю, в якому встановлено причину пологів, щонайбільше за останні п'ять років, що передують календарному місяцю, в якому причина пологів встановлена, як правило, в період до кінця календарного місяця, в якому виникла причина надання відпустки по вагітності та пологах (виняток, якщо причина надання відпустки по вагітності та пологах виникає у календарному місяці, в якому вперше виникло страхування або протягом періоду захисту); при оцінці умови сплати страхових внесків на хворобу сума заборгованості зі страхування на хворобу приймається в сумі менше 5 євро; сплату премії, призначеної Агентством соціального страхування, умова сплати премії вважається виконаною для цілей права на допомогу

Період охорони

 • тривалість 

  • сім  днів після закінчення терміну страхування на хворобу

  • якщо страхування на хворобу тривало менше ніж  сім днів, стільки днів, скільки тривало медичне страхування

  • у випадку застрахованої особи, у якої закінчився термін страхування на хворобу під час вагітності, вісім місяців

Термін відкликання закінчується, якщо не раніше, у день, коли 

 • було створено медичне страхування

 • виникло право на пенсію за віком, дострокову пенсію або пенсію по інвалідності

Ще один страхувальник

 • батько дитини

  • якщо мати померла

  • якщо за медичним висновком мати не може або не бажає доглядати за дитиною через несприятливий стан здоров’я, що триває не менше одного місяця, і мати не отримує допомоги по вагітності та пологах

  • за погодженням з матір'ю не раніше, ніж через шість тижнів від дати пологів і мати не отримує допомоги по вагітності та пологах

  • подружжя матері дитини, якщо мати не може доглядати за дитиною або не допускається до догляду за її несприятливим станом здоров'я, що триває не менше одного місяця, і мати не отримує допомоги по вагітності та пологах

  • дружина батька дитини, якщо вона доглядає за дитиною, мати якої померла

  • фізична особа, якщо вона здійснює догляд за дитиною за рішенням компетентного органу

bottom of page