top of page

Hepatitida B

Hepatitis B Virus (HBV) spôsobuje jedno z najzávažnejších vírusových ochorení, ktoré môže vyústiť až v nádor pečene. Najčastejšie sa prenáša priamym kontaktom s nakazenou krvou a ostatnými telesnými tekutinami. Rizikovými skupinami sú preto drogovo závislí, jedinci často striedajúci sexuálnych partnerov, zdravotníci a pod.

Завантажити

Hepatitis B Vírus sa prenáša najčastejšie priamym kontaktom s nakazenou krvou alebo inými telesnými tekutinami (spermiami, pošvovým sekrétom, slinami). K prieniku vírusu do krvi môže teda dôjsť napr. Intravenózne aplikáciou liekov alebo drog infikovanou ihlou, poranením o infikovanú ihlu, piercingom / tetovaním, používaním spoločných hygienických potrieb alebo prenosom z chorej matky na novonarodené dieťa počas pôrodu. Rizikovou skupinou pre hepatitídu B sú mladí ľudia medzi 15. a 24. rokom života. Ohrození sú aj cestovatelia, ľudia striedajúci viac sexuálnych partnerov, zdravotníci a pod.

Симптоми і перебіг

Inkubačná doba je dlhá 4 týždne až 6 mesiacov. Po jej uplynutí má mnoho nakazených iba mierne príznaky podobné chrípke. Niekedy však infekcia prebehne úplne bez príznakov. Zvyčajne sa prejavuje únavou, slabosťou, nechutenstvom, nevoľnosťou, exantémom, žltačkou, tmavým močom a svetlou stolicou. U väčšiny ľudí skončí choroba v tejto akútnej fáze, v prípade, že sa jedná o jedinca s oslabeným organizmom, deti alebo starší jedinca, hrozí prechod do chronickej fázy. V takom prípade vírus v tele prežíva ďalej a pacienti sú zdrojom nákazy pre okolie. Cytotoxické T-lymfocyty ničia pečeňové bunky infikované vírusom a zdravotný stav môže vyústiť v cirhózu pečene a následne aj v hepatocelulárny karcinóm (nádor pečene).


Hepatitida B

Діагностика

Hepatitída B sa diagnostikuje podľa klinických príznakov a krvných testov. Zápal pečene je naznačený zvýšenou hladinou pečeňových enzýmov a bilirubínu v krvnej plazme. Preukaz samotného HBV sa vykonáva sérologicky, teda preukazom prítomnosti protilátok v krvi.

Лікування

Liečba hepatitídy B je skôr podporná. Snaží sa vytvoriť také podmienky, aby mohol organizmus úspešne bojovať s vírusmi. Odporúča sa pokoj na lôžku, abstinencie alkoholu a diéta. Využíva sa liekov chrániacich pečeňové bunky a podporujúcich ich obnovu (hepatoprotektíva). Chronické formy ochorenia možno liečiť injekčným podávaním interferónov (látky ovplyvňujúce imunitu) a antivirotík.


Prevencia 


Proti hepatitíde B existuje očkovanie, ktoré sa v SR vykonáva plošne. Používajú sa pri tom tieto vakcíny - Fendrix, Engerix-B, Infanrix HepB, Tritantrix HepB, ktoré sa aplikujú do svalu.

bottom of page