top of page

Bakterialna vaginoza

baktérie Gardnerella vaginalis

Toto časté infekčné ochorenie je spôsobené nerovnováhou vo vaginálnej flóre, kedy je znížený podiel laktobacilov a ostatné baktérie sú premnožené. Najčastejšie dochádza k premnoženiu baktérie Gardnerella vaginalis a to sa prejavuje výtokom, svrbením a pálením pri močení a typickým "rybím zápachom". U mužov táto infekcia môže spôsobiť zápal prostaty alebo močových ciest.

Завантажити

Gardnerella vaginalis je prítomná v zdravej vaginálnej flóre a jej premnoženie vedie k prejavom vaginózy. Túto nerovnováhu spôsobuje okrem iného pohlavný styk s mužom nakazeným Gardnerella.

Симптоми і перебіг

Baktérie Gardnerella vaginalis je súčasťou pošvovej mikrobiálnej flóry každej zdravej ženy. Ak však dôjde k narušeniu prirodzeného mikrobiálneho prostredia, napríklad vplyvom antibiotickej terapie, baktérie sa premnožia a svojimi toxíny a enzýmy naruší prostredie vaginálnej sliznice, čo sa prejaví práve výtokom, ďalej svrbením a pálením pri močení a výrazným "rybím zápachom", ktorý je pre túto infekciu typický. Nakazení muži môžu trpieť zápalom prostaty či močových ciest, ale nemusí mať žiadne prejavy infekcie. Bola tiež preukázaná spojitosť medzi infekciou a predčasným pôrodom či potratom. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť aj k nákaze novorodenca počas pôrodu.

Bakterialna vaginoza

Діагностика

Gardnerella vaginalis sa preukazuje zo sterov vaginálnej steny alebo zo vzorky moču. Najčastejšími diagnostickými metódami sú kultivácia a mikroskopie a v súčasnosti aj hojne využívané molekulárno-biologické metódy, konkrétne PCR (polymerázová reťazová reakcia).

Лікування

Bakteriálna vaginóza sa lieči antibiotikami, najčastejšie metronidazolom. Ďalej je potrebné dodržiavať aspoň dočasne osobitný režim. Odporúča sa prevádzkovať len chránený pohlavný styk, nosiť bavlnenú spodnú bielizeň, obmedziť sacharidy v strave a užívať špeciálny umývací gél na intímnu hygienu.

bottom of page