Výkon
Cena
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť zamestnávateľa (Z02.8)
10 €